Zawartość strony

Odpowiedź

Jeśli firma przetwarza dane na podstawie zgody lub umowy, można zwrócić się do niej o przeniesienie danych osobowych do osoby, której dane dotyczą.

Można również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innej firmie wskazanej przez osobę wnioskującą, o ile jest to technicznie możliwe.

Przykład

Masz profil na jednym z portali społecznościowych. Dochodzisz do wniosku, że nowy konkurencyjny serwis społecznościowy jest bardziej odpowiedni z uwagi na Twoje preferencje i wiek. Możesz zwrócić się do serwisu, którego obecnie jesteś użytkownikiem, o przeniesienie Twoich danych osobowych, w tym zdjęć, do nowego serwisu społecznościowego.

Odnośniki