Antwoord

Als een onderneming uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming of van een contract, kunt u de onderneming vragen uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens, als dat technisch mogelijk is, direct worden overgedragen aan een andere onderneming waarvan u de diensten wilt gaan gebruiken.

Voorbeeld

U bent lid van een online socialemedianetwerk. U komt tot de conclusie dat een nieuw concurrerend socialemedianetwerk beter geschikt is voor wat u wilt en voor uw leeftijdsgroep. U kunt uw huidige socialemedianetwerk vragen uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw foto’s, over te dragen aan het nieuwe socialemedianetwerk.

Verwijzingen