Sadržaj stranice

Odgovor

Ako društvo vaše osobne podatke obrađuje na temelju vaše privole ili ugovora, od društva možete zatražiti da vam prenese vaše osobne podatke.

Možete zatražiti i da se vaši osobni podaci prenesu izravno drugom društvu čije biste usluge željeli upotrebljavati, kad je to tehnički izvedivo.

Primjer

Član ste internetske društvene mreže. Odlučili ste da nova, konkurentna društvena mreža bolje odgovara vašim ciljevima i dobnoj skupini. Možete zatražiti od platforme koju trenutačno upotrebljavate da prenese vaše osobe podatke, uključujući vaše fotografije, na novu društvenu mrežu.

Upućivanja

  • Članak 20. i uvodna izjava 68. OUZP-a
  • Smjernice Radne skupine iz članka 29. o pravu na prenosivost podataka, usvojene 13. prosinca 2016., koje su zadnji put izmijenjene i usvojene 5. travnja 2017. (WP 242, rev. 01)