Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Εάν μια εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με βάση συγκατάθεσή σας ή σύμβαση, μπορείτε να ζητήσετε από αυτήν να σας τα διαβιβάσει.

Μπορείτε να ζητήσετε επίσης να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλη εταιρεία της οποίας τις υπηρεσίες θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

Παράδειγμα

Είστε μέλος ενός ηλεκτρονικού δικτύου κοινωνικής δικτύωσης. Αποφασίζετε ότι ένα νέο ανταγωνιστικό δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης ταιριάζει καλύτερα στους στόχους και στην ηλικιακή σας ομάδα. Μπορείτε να ζητήσετε από το ηλεκτρονικό δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα να διαβιβάσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών σας, στο νέο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης.

Παραπομπές