Odpověď

Pokud nějaká společnost zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, můžete ji požádat, aby vám osobní údaje předala.

Pokud je to technicky proveditelné, můžete také požádat o předání svých osobních údajů přímo jiné společnosti, jejíž služby chcete využívat.

Příklad

Patříte mezi členy online sociální multimediální sítě. Zjistíte, že vašim cílům a věkové skupině lépe odpovídá nová konkurenční sociální multimediální síť. Vaši stávající online sociální multimediální síť můžete požádat o předání svých osobních údajů včetně fotografií nové sociální multimediální síti.

Odkazy

  • Článek 20 a 68. bod odůvodnění GDPR
  • Instrukce pracovní skupiny zřízené podle článku 29 o právu na přenositelnost údajů, přijaté dne 13. prosince 2016, dle poslední revize přijaté dne 5. dubna 2017 (WP 242 rev. 01)