Отговор

Ако дадено дружество обработва вашите лични данни въз основа на ваше съгласие или договор, можете да го помолите да предаде вашите лични данни на вас.

Можете също така да поискате личните ви данни да бъдат предадени директно на друго дружество, чиито услуги искате да използвате, когато това е технически осъществимо.

Пример

Вие сте член на онлайн социална медийна мрежа. Решавате, че една нова конкурентна социална медийна мрежа е по-подходяща за Вашите цели и възрастова група. Можете да поискате от онлайн социалната медийна мрежа да пренесе личните Ви данни, включително снимките Ви, в новата социална медийна мрежа.

Позовавания