Odpoveď

Áno, môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď napríklad údaje, ktoré má o vás spoločnosť, viac nie sú potrebné alebo keď sa vaše údaje použili nezákonne. Osobné údaje, ktoré ste poskytli ako dieťa, môžu byť vymazané kedykoľvek.

Toto právo sa uplatňuje aj online a často sa označuje ako „právo byť zabudnutý“. Za osobitných okolností môžete požiadať spoločnosti, ktoré sprístupnili vaše osobné údaje online, aby ich vymazali. Tieto spoločnosti sú potom povinné prijať odôvodnené kroky, aby informovali ostatné spoločnosti (prevádzkovateľov), ktoré spracúvajú osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie akýchkoľvek odkazov na dané osobné údaje, alebo ich kópií.

Oplatí sa pamätať na to, že toto právo nie je absolútne právo, a teda ostatné práva, ako je sloboda prejavu a vedecký výskum sú takisto zachované.

Príklady

Údaje sa musia vymazať

 Pridali ste sa k sociálnej sieti. Onedlho sa rozhodnete odísť z tejto siete. Máte právo požiadať spoločnosť, aby vymazala osobné údaje, ktoré vám patria.

Údaje sa nemôžu ihneď vymazať

Nová banka ponúka dobré ponuky na úver na kúpu domu. Kupujete nový dom a rozhodnete sa prejsť do novej banky. Vyzvete „starú“ banku, aby zatvorila všetky účty, a požiadate o vymazanie všetkých vašich osobných údajov. Stará banka však podlieha právnym predpisom, ktoré nariaďujú bankám, aby uchovávali všetky podrobnosti o zákazníkoch počas desiatich rokov. Stará banka jednoducho nemôže vymazať vaše osobné údaje. V tomto prípade môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Banka môže potom ukladať údaje len počas obdobia stanoveného v právnych predpisoch a nemôže vykonávať nijaké iné spracovateľské operácie s týmito údajmi.

Údaje sa musia vymazať

Keď pri internetovom vyhľadávaní zadáte svoje meno a priezvisko, vo výsledkoch sa zobrazí odkaz na novinový článok. Informácie v novinách sú staré niekoľko rokov a týkajú sa témy, ktorá je už dávno urovnaná a teraz už neplatí. Ide o realitnú aukciu, ktorá súvisela s konaním na urovnanie dlhov. Ak nie ste verejný činiteľ a váš záujem na odstránení článku prevažuje záujem všeobecnej verejnosti na prístup k informáciám, v tom prípade je vyhľadávač povinný odstrániť z výsledkov odkazy na webové stránky, ktoré obsahujú vaše meno a priezvisko.

Odkazy

1 Súhrn rozsudku je k dispozícii v Ú. v. EÚ C 212, 7.7.2014, s. 4.