Zawartość strony

Odpowiedź

Tak, można żądać usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji gdy na przykład firma już ich nie potrzebuje lub gdy dane zostały użyte niezgodnie z prawem. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych jako dziecko, może żądać usunięcia swoich danych w każdym momencie.

Prawo to ma zastosowanie także online i często nazywane jest prawem do bycia zapomnianym. W szczególnych okolicznościach można zażądać usunięcia danych osobowych od firm, które upubliczniły je online. Firmy te są ponadto zobowiązane do poinformowania innych firm (administratorów), które przetwarzają takie dane osobowe, o żądaniu usunięcia wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji.

Należy pamiętać, że nie jest to prawo absolutne, co oznacza, że inne prawa, takie jak wolność słowa czy badań naukowych, także są chronione.

Przykłady

Dane powinny zostać usunięte

Jesteś użytkownikiem serwisu społecznościowego. Po jakimś czasie rezygnujesz z bycia jego członkiem. Przysługuje Ci prawo do zażądania od firmy usunięcia Twoich danych osobowych.

Dane nie mogą zostać niezwłocznie usunięte

Nowy bank oferuje kredyt mieszkaniowy na dobrych warunkach. Kupujesz nowy dom i decydujesz się na zmianę banku. Zwracasz się z wnioskiem do starego banku o zamknięcie wszystkich rachunków i żądasz usunięcia wszystkich danych osobowych. Stary bank podlega jednak przepisom prawa bankowego, zgodnie z którym banki mają obowiązek przechowywania wszystkich danych dotyczących klientów przez 10 lat. Stary bank nie może tak po prostu usunąć Twoich danych. W takim przypadku możesz wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Wówczas bank będzie mógł przechowywać Twoje dane wyłącznie przez wymagany prawem okres, a ponadto nie będzie mógł w inny sposób przetwarzać Twoich danych.

Dane powinny zostać usunięte

Po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej imienia i nazwiska pojawił się odsyłacz do artykułu w gazecie. Informacje zawarte w artykule pochodzą sprzed wielu lat i dotyczą sprawy, której przedmiotem była aukcja nieruchomości związana z postępowaniem windykacyjnym, rozstrzygniętej dawno temu, a więc obecnie niemającej znaczenia. Jeżeli nie jesteś osobą publiczną, a Twój interes (usunięcie tego artykułu) przeważa nad interesem publicznym (posiadanie dostępu do tych informacji), wówczas administrator wyszukiwarki internetowej ma obowiązek usunięcia z wyników wyszukiwania wszystkich linków odsyłających do stron internetowych zawierających Twoje imię i nazwisko.

Odnośniki

  • art. 12, 17 i 23 oraz motywy 65 i 66 RODO
  • Grupa Robocza Art. 29: wytyczne dotyczące wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/121, Google Spain i Google, ECLI:EU:C:2014:317