Sivun sisältö

Vastaus

Kyllä, voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos esimerkiksi yrityksen sinusta säilyttämiä tietoja ei enää tarvita tai jos tietojasi on käytetty laittomasti. Lapsena antamasi henkilötiedot voidaan poistaa milloin tahansa.

Oikeus on voimassa myös verkossa, missä siihen viitataan usein ”oikeutena tulla unohdetuksi”. Erityisissä olosuhteissa voit pyytää yrityksiä, jotka ovat julkistaneet henkilötietojasi verkossa, poistamaan tiedot. Yritykset ovat velvoitettuja ryhtymään kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen muille tietoja käsitteleville yrityksille (rekisterinpitäjille), että rekisteröity on pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

On muistettava, ettei oikeus ole absoluuttinen, joten myös muita oikeuksia, kuten sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, suojellaan.

Esimerkkejä

Tiedot on poistettava

Olet rekisteröitynyt verkkoyhteisöpalveluun. Jonkun ajan kuluttua päätät poistua palvelusta. Sinulla on oikeus pyytää yritystä poistamaan sinulle kuuluvat henkilötiedot.

Tietoja ei voida poistaa välittömästi

Uusi pankki tarjoaa hyviä asuntolainoja. Olet ostamassa uutta taloa ja päätät siirtyä uuteen pankkiin. Pyydät ”vanhaa” pankkia sulkemaan kaikki tilit ja poistamaan kaikki henkilötietosi. Pankki on kuitenkin lain mukaan velvollinen säilyttämään kaikkien asiakkaiden tietoja kymmenen vuoden ajan. Vanha pankki ei voi siten poistaa henkilötietojasi. Tässä tapauksessa sinun kannattaa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tuolloin pankki voi vain säilyttää tietoja lain edellyttämän ajan mutta ei enää käsitellä niitä.

Tiedot on poistettava

Teet verkossa haun omalla nimelläsi ja sukunimelläsi, ja tuloksissa on linkki sanomalehtiartikkeliin. Artikkeli on julkaistu useita vuosia sitten, ja se käsittelee velkojen perintätoimiin liittyvää kiinteistöhuutokauppaa. Asia on sovittu aikoja sitten, eikä se ole enää ajankohtainen. Jos et ole julkisuuden henkilö ja etusi poistaa artikkeli syrjäyttää suuren yleisön edun saada tietoa, hakukone on velvollinen poistamaan hakutuloksistaan linkit verkkosivustoihin, joilla nimesi ja sukunimesi esiintyvät.

Viitteet

1 Tuomion tiivistelmä, ks. EUVL C 212, 7.7.2014, s. 4.