Odpověď

Ano, můžete požádat o odstranění svých osobních údajů, pokud například osobní údaje, které má společnost o vás v držení, již nejsou zapotřebí nebo pokud byly vaše údaje používány nezákonně. Osobní údaje, které jste poskytl/a jako dítě, mohou být odstraněny kdykoli.

Toto právo platí také online a často se označuje jako „právo být zapomenut“. Za konkrétních okolností můžete požádat společnosti, které vaše osobní údaje poskytly online, aby je odstranily. Tyto společnosti mají také povinnost učinit vhodné kroky s cílem informovat další společnosti (správce), které tyto osobní údaje zpracovávají, že subjekt údajů požádal o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie.

Je dobré pamatovat na to, že toto právo není absolutní, což znamená, že chráněna jsou i další práva, například svoboda projevu a vědecký výzkum.

Příklady

Údaje by měly být odstraněny

Připojil/a jste se k určité sociální síti. Po nějaké době se ji rozhodnete opustit. Máte právo požádat společnost, aby odstranila osobní údaje, které vám náleží.

Údaje nelze odstranit okamžitě

Nová banka nabízí dobré úvěry na bydlení. Právě si chcete koupit nový dům a rozhodnete se přejít k této nové bance. Požádáte „starou“ banku, aby zavřela všechny účty a aby byly všechny vaše osobní údaje odstraněny. Stará banka však podléhá právnímu předpisu, podle něhož musí banky uchovávat všechny údaje o zákaznících po dobu 10 let. Stará banka nemůže vaše osobní údaje jednoduše odstranit. V tomto případě můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Banka pak může údaje pouze uchovávat po dobu požadovanou právním předpisem a nemůže na nich provádět žádné další operace zpracování.

Údaje by měly být odstraněny

Když v rámci online vyhledávání zadáte své jméno a příjmení, zobrazí se mezi výsledky odkaz na novinový článek. Informace v novinách jsou z doby před řadou let a týkají se problému – aukce nemovitosti ve spojení s řízením o vymáhání dluhu –, který byl již před dlouhou dobou urovnán a nyní je irelevantní. Pokud nepatříte mezi významné osoby a váš zájem na odebrání článku převažuje zájem široké veřejnosti na přístupu k těmto informacím, pak je vyhledávač povinen odebrat z výsledků odkazy na příslušné webové stránky včetně vašeho jména a příjmení.

Odkazy

1 Souhrn rozsudku je k dispozici v Úř. věst. C 212, 7.7.2014, s. 4.