Отговор

Да, можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато например данните, които дружеството съхранява за Вас, вече не са необходими или когато данните Ви са били използвани незаконно. Лични данни, предоставени, когато сте били дете, могат да бъдат изтрити във всеки един момент.

Това право се прилага и онлайн и често се нарича „правото да бъдеш забравен“. При конкретни обстоятелства можете да поискате от дружествата, които са направили личните Ви даннидостъпни онлайн, да ги изтрият. Тези дружества също така са задължени да предприемат разумни стъпки, с които да информират другите дружества (администратори), които обработват личните данни, че субектът на данни е поискал изтриване на всички връзки или копия от тези лични данни.

Трябва да се има предвид, че това право не е абсолютно право, което означава, че и други права, като например свободата на изразяване на мнение и правото на научни изследвания, също са гарантирани.

Примери

Данните трябва да бъдат изтрити

Присъединили сте се към сайт за социални контакти. След известно време решавате да напуснете сайта за социални контакти. Имате право да поискате от дружеството да изтрие Вашите лични данни.

Данните не могат да бъдат изтрити веднага

Нова банка предлага добри сделки за жилищни кредити. Купувате нова къща и решавате да преминете към новата банка. Искате от „старата“ банка да закрие всичките ви сметки и да изтрие всичките Ви лични данни. Старата банка обаче е подчинена на закон, който задължава банките да съхраняват всички данни за клиентите за период от 10 години. Старата банка не може просто така да изтрие личните Ви данни. В този случай може да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. След това банката може само да съхранява данните Ви за срока, изискван по закон, и не може да извършва други операции с тях.

Данните трябва да бъдат изтрити

При онлайн търсене с Вашето име и фамилия резултатите показват връзка към статия във вестник. Информацията във вестника датира от няколко години и е свързана с проблем (търг за недвижими имоти, свързан с процедура за събиране на вземания), който е решен отдавна и сега не е от значение. Ако не сте обществено лице и вашият интерес за премахване на статията има превес над интереса на широката общественост да има достъп до информацията, тогава търсачката е длъжна да премахне връзките към уебстраниците, които съдържат Вашето име и фамилия.

Позовавания

1 Резюме на решението може да бъде намерено в OJ C 212, 7.7.2014, стр.4