Ako sú ochránené údaje o mojom náboženskom presvedčení/sexuálnej orientácii/zdraví/politických názoroch?

Opatrenia na ochranu citlivých osobných údajov podľa právnych predpisov EÚ o ochrane údajov.

Možno zbierať osobné údaje o deťoch?

Pravidlá zberu a spracúvania údajov detí podľa právnych predpisov EÚ o ochrane údajov.

Môže odo mňa zamestnávateľ žiadať, aby som poskytol súhlas s používaním mojich osobných údajov?

Povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa súhlasu s používaním osobných údajov podľa práva EÚ.

Ako treba žiadať o môj súhlas?

Podmienky, ktoré podľa práva EÚ musí spĺňať organizácia, keď žiada o súhlas so spracúvaním osobných údajov jednotlivca.

Čo stane, ak moje poskytnuté údaje uniknú?

Vaše práva podľa práva EÚ, ak uniknú osobné údaje, ktoré o vás uchováva organizácia.