Cum sunt protejate datele privind confesiunea mea religioasă/orientarea mea sexuală/sănătatea mea/opiniile mele politice?

Cum sunt protejate datele privind confesiunea mea religioasă/orientarea mea sexuală/sănătatea mea/opiniile mele politice?

How is data on my religious beliefs/sexual orientation/health/political views protected?

Pot fi colectate date cu caracter personal despre copii?

Pot fi colectate date cu caracter personal despre copii?

Can personal data about children be collected?

Mă poate obliga angajatorul să îmi dau consimțământul pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal?

Mă poate obliga angajatorul să îmi dau consimțământul pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal?

Can my employer require me to give my consent to use my personal data?

Cum ar trebui solicitat consimțământul meu?

Cum ar trebui solicitat consimțământul meu?

How should my consent be requested?

Ce se întâmplă dacă datele pe care le-am transmis sunt dezvăluite?

Ce se întâmplă dacă datele pe care le-am transmis sunt dezvăluite?

What happens if data I have shared is leaked?