Kako su zaštićeni podaci o mojim vjerskim uvjerenjima / spolnoj orijentaciji / zdravlju / političkim stavovima?

Mjere koje se provode za zaštitu osjetljivih osobnih podataka u skladu s pravom EU-a o zaštiti podataka.

Mogu li se prikupljati osobni podaci o djeci?

Pravila koja uređuju prikupljanje podataka o djeci i njihovu obradu u skladu s pravom EU-a o zaštiti podataka.

Može li poslodavac zahtijevati davanje moje privole za uporabu mojih podataka?

Obveze prema poslodavcu u pogledu privole za uporabu osobnih podataka u skladu s pravom EU-a o zaštiti podataka.

Kako bi trebalo zatražiti moju privolu?

Uvjeti koje organizacija mora zadovoljiti pri traženju privole za obradu osobnih podataka pojedinca u skladu s pravom EU-a.

Što se događa ako podaci koje podijelim procure?

Vaša prava u skladu s pravom EU-a ako procure vaši osobni podaci koje čuva organizacija.