Kas laste kohta saab isikuandmeid koguda?

Laste andmete kogumise ja töötlemise eeskirjad ELi andmekaitseõiguse alusel.

Kas mu tööandja saab mind sundida nõustuma minu isikuandmete kasutamisega?

Tööandja kohustused ELi õiguse alusel seoses nõusolekuga isikuandmete kasutamiseks.

Kuidas tuleks minult nõusolekut küsida?

Tingimused, mille organisatsioon peab ELi õiguse alusel täitma isikult isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimisel.

Mis saab siis, kui minu jagatud andmed lekivad?

Teie õigused ELi õiguse alusel, kui lekivad teie isikuandmed, mis olid mingi organisatsiooni valduses.