Hvordan er oplysninger om min religiøse overbevisning/min seksuelle orientering/mit helbred/mit politiske ståsted beskyttet?

Foranstaltninger ifølge EU's databeskyttelseslovgivning til beskyttelse af følsomme oplysninger.

Can personal data about children be collected?

Regler ifølge EU's databeskyttelseslovgivning vedrørende indsamling og behandling af børns oplysninger.

Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg giver mit samtykke til brug af mine oplysninger?

Arbejdsgiveres forpligtelser ifølge EU-lovgivningen vedrørende samtykke til at bruge personoplysninger.

Hvordan skal der bedes om mit samtykke?

Betingelser, en organisation ifølge EU-lovgivningen skal opfylde, når de beder om samtykke til at behandle en enkeltpersons personoplysninger.

Hvad sker der, hvis de oplysninger, jeg har delt, lækkes?

Dine rettigheder ifølge EU-lovgivningen, hvis dine personoplysninger, som en organisation opbevarer, lækkes.