Jak jsou chráněny údaje o mém náboženském vyznání / sexuální orientaci / zdraví / politických názorech?

Jak jsou chráněny údaje o mém náboženském vyznání / sexuální orientaci / zdraví / politických názorech?

How is data on my religious beliefs/sexual orientation/health/political views protected?

Lze shromažďovat osobní údaje dětí?

Lze shromažďovat osobní údaje dětí?

Can personal data about children be collected?

Může ode mě zaměstnavatel požadovat, abych poskytl/a souhlas s využíváním mých osobních údajů?

Může ode mě zaměstnavatel požadovat, abych poskytl/a souhlas s využíváním mých osobních údajů?

Can my employer require me to give my consent to use my personal data?

Jak by měl být vyžádán můj souhlas?

Jak by měl být vyžádán můj souhlas?

How should my consent be requested?

Co se stane, když dojde k úniku osobních údajů, které jsem uvedl/a?

Co se stane, když dojde k úniku osobních údajů, které jsem uvedl/a?

What happens if data I have shared is leaked?