Pe această pagină:

Răspuns

Se produce o încălcare a securității datelor cu caracter personal atunci când există o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal prelucrate sau la accesul neautorizat la acestea. Dacă se întâmplă acest lucru, organizația care deține datele cu caracter personal trebuie să anunțe autoritatea de supraveghere fără întârzieri nejustificate. Dacă încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă de a genera un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., iar riscul nu a fost atenuat, atunci trebuie să fiți informat(ă) și dvs., ca persoană fizică.

Exemplu

Ați rezervat un taxi printr-o aplicație online. Compania de taxi a suferit o încălcare de proporții a securității datelor cu caracter personal și s-au furat date privind șoferii și utilizatorii. Se pare că nu exista nicio măsură de securitate specifică pentru protejarea datelor cu caracter personal. Compania ar fi trebuit să vă informeze în legătură cu încălcarea securității. În acest caz puteți depune o plângere împotriva companiei de taxi la autoritatea de protecție a datelor („APD”).

Referințe

  • Articolele 32, 33 și 34 și considerentele (85)- (88) ale RGPD