Zawartość strony

Odpowiedź

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. W takich sytuacjach administrator danych osobowych musi niezwłocznie zgłosić to organowi nadzorczemu. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, a ryzyko nie zostało zmniejszone, osoba, której dane dotyczą, także musi zostać powiadomiona o takim naruszeniu.

Przykład

Zamawiasz taksówkę za pośrednictwem aplikacji internetowej. Firma przewozowa ucierpiała z powodu poważnego naruszenia ochrony danych osobowych, polegającego na wykradzeniu danych kierowców oraz klientów. Okazało się, że dane osobowe nie były chronione za pomocą konkretnych zabezpieczeń. Firma miała obowiązek powiadomić o tym naruszeniu swoich klientów. W tym przypadku masz prawo złożyć skargę przeciwko firmie przewozowej do organu ochrony danych w swoim kraju (OOD).

Odnośniki