Odpověď

K narušení bezpečnosti osobních údajů dojde, když nastane narušení zabezpečení vedoucí k nepředvídanému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě, neoprávněnému prozrazení nebo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům. Pokud k něčemu takovému dojde, organizace, která má osobní údaje v držení, musí bez zbytečného odkladu informovat dozorový úřad. Pokud narušení bezpečnosti osobních údajů pravděpodobně povede k velkému ohrožení vašich práv a svobod a toto riziko nebylo zmenšeno, pak musíte být informován/a i vy jakožto fyzická osoba.

Příklad

Prostřednictvím online aplikace jste si zarezervoval/a taxi. Ve společnosti provozující taxislužbu však došlo k obrovskému narušení bezpečnosti osobních údajů a byly zcizeny osobní údaje řidičů a uživatelů. Zdá se, že na ochranu osobních údajů nebylo zavedeno žádné konkrétní bezpečnostní opatření. Společnost vás o situaci měla informovat. V tomto případě můžete na společnost provozující taxislužbu podat stížnost u vnitrostátního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odkazy