Zawartość strony

Odpowiedź

Zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w jasny i zwięzły sposób, pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii podanych w tekście, takich jak warunki, a ponadto musi być napisane zrozumiałym językiem. Zapytanie musi dokładnie określać, w jaki sposób dane osobowe zostaną wykorzystane, oraz zawierać dane kontaktowe podmiotu zajmującego się przetwarzaniem danych. Zgoda musi stanowić jednoznaczne okazanie woli w sposób dobrowolny, konkretny i świadomy. „Świadoma zgoda” oznacza, że osoba, której dane dotyczą, musi otrzymać informacje o procesie przetwarzania danych osobowych, określające co najmniej:

  • tożsamość organizacji przetwarzającej dane;
  • zamierzone cele przetwarzania danych;
  • rodzaj przetwarzanych danych;
  • możliwość wycofania zgody (przykład: możliwość wysłania wiadomości e-mail zawierającej wycofanie zgody);
  • w stosownych przypadkach, informację o tym, że dane zostaną wykorzystane do celów całkowicie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
  • informację o tym, czy zgoda dotyczy międzynarodowego przekazywania danych osobowych, o możliwym ryzyku związanym z przesłaniem danych do krajów spoza UE, gdy Komisja nie stwierdziła istnienia odpowiedniego stopnia ochrony w odniesieniu do tych krajów oraz brak jest odpowiednich zabezpieczeń.

Przykłady

Zapytanie o zgodę niezgodne z rozporządzeniem

Chcesz się zapisać do szkoły muzycznej na lekcje gry na pianinie. Formularz zgłoszeniowy zawiera obszerny dokument zapisany małym drukiem, pełny specjalistycznego słownictwa prawniczego i technicznego, w którym zawarto także informację o tym, że szkoła może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom zajmującym się sprzedażą instrumentów muzycznych. Szkoła w ten sposób narusza przepisy prawa, gdyż szkoła nie wystąpiła o wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych (potencjalnie od sprzedawców instrumentów) w sposób określony w prawie.

Otwierasz rachunek bankowy za pośrednictwem internetu, w związku z czym chcesz zatwierdzić swój wniosek. Wówczas wyświetla się strona internetowa z dwoma okienkami o następującej treści: „Akceptuję warunki umowy” oraz „Zgadzam się, aby decyzja dotycząca tego, czy przysługuje mi karta kredytowa, była podejmowana wyłącznie w oparciu o profilowanie, bez interwencji człowieka”. Oba okienka są aktywne (zaznaczone) jako funkcja domyślna. Musisz więc dezaktywować zaznaczone okienko, jeśli nie chcesz, aby decyzje dotyczące Twojego prawa do karty kredytowej były podejmowane wyłącznie w oparciu o profilowanie. Nawet jeśli nie dezaktywujesz zaznaczonego okienka, nie będzie to oznaczało, że Twoja zgoda udzielona bankowi jest ważna, ponieważ na mocy RODO domyślnie zaznaczone okienka są uznawane za nieważne.

Odnośniki