Sadržaj stranice

Odgovor

Zahtjev za privolom treba biti predstavljen jasno i sažeto, uz uporabu lako razumljivog jezika te treba biti jasno razlučiv od ostalih informacija, kao što su uvjeti i odredbe. U zahtjevu treba utvrditi za što će se upotrebljavati vaši osobni podaci i treba uključiti kontaktne podatke društva koje obrađuje podatke. Privola mora biti dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena. „Informirana privola” znači da morate dobiti informacije o obradi vaših osobnih podataka, uključujući barem:

  • identitet organizacije koja obrađuje podatke;
  • svrhe u koje se obrađuju podaci;
  • vrstu podataka koji se obrađuju;
  • mogućnost povlačenja privole (primjer: slanjem poruke elektroničke pošte da biste povukli privolu);
  • ako je primjenjivo, činjenicu da će se podaci upotrebljavati isključivo za automatizirano odlučivanje, uključujući izradu profila;
  • informaciju je li privola povezana s međunarodnim prijenosom vaših podatka, mogućim rizicima prijenosa podataka u zemlje izvan EU-a ako te zemlje ne podliježu odluci Komisije o primjerenosti i ako nema odgovarajućih zaštitnih mjera.

Primjeri

Privola nije zatražena u skladu sa zakonskim uvjetima

Upisujete se u glazbenu školu kako biste slušali nastavu glasovira. Obrazac za upis sadržava dugačku ispravu otisnutu malim tiskanim slovima koja sadržava iznimno stručne pravne i tehničke pojmove, što uključuje mogućnost da škola vaše osobne podatke može prenijeti trgovcima na malo koji prodaju glazbene instrumente. Škola krši pravo jer od vas, kako je propisano pravom, nije zahtijevano davanje privole za primanje marketinškog materijala (moguće i od trgovaca instrumentima).

Otvarate bankovni račun na internetu i želite potvrditi svoj zahtjev. Pokazana vam je stranica na kojoj se nalaze dva okvira za označavanje u kojima je navedeno „Prihvaćam uvjete i odredbe” i „Slažem se da se odluka o tome imam li pravo na kreditnu karticu u potpunosti temelji na izradi profila bez ikakva ljudskog uplitanja”. Prema zadanoj postavci, aktivirana (označena) su oba okvira za označavanje. Trebate deaktivirati okvir za označavanje ako ne želite podlijegati odluci o tome imate li pravo na kreditnu karticu koja se isključivo temelji na izradi profila. Čak i ako ne deaktivirate okvir za označavanje, banka ne bi dobila valjanu privolu jer se prema OUZP-u prethodno označeni okviri ne smatraju valjanom privolom.

Upućivanja