Sidens indhold

Svar

En anmodning om samtykke skal præsenteres på en tydelig og præcis måde og i et letforståeligt sprog, og den skal være nem at skelne fra andre oplysninger som for eksempel vilkår og betingelser. Anmodningen skal angive, hvordan dine personoplysninger vil blive brugt, og den skal indeholde kontaktoplysninger til den virksomhed, som behandler oplysningerne. Samtykket skal gives frivilligt, specifikt og informeret og være utvetydigt. »Informeret samtykke« betyder, at du skal have oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, herunder som minimum:

  • identiteten på den organisation, der behandler oplysningerne
  • formålet med at behandle oplysningerne
  • typen af oplysninger, der behandles
  • muligheden for at trække samtykket tilbage efterfølgende (for eksempel ved at sende en e-mail for at trække samtykket tilbage)
  • hvis relevant: at oplysningerne vil blive anvendt til rent automatiske afgørelser, herunder opstilling af personprofiler
  • informationer om samtykket gives i forbindelse med en international overførsel af dine oplysninger; de mulige risici ved dataoverførsel til lande uden for EU, hvis disse lande ikke er omfattet af en Kommissionsbeslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og der ikke er passende garantier.

Eksempler

Her anmodes der ikke om samtykke, som der skal ifølge loven

Du tilmelder dig en musikskole for at få klaverundervisning. Tilmeldingsformularen indeholder et langt dokument, som indeholder svære juridiske og tekniske begreber og er trykt med små bogstaver. Dokumentet angiver, at skolen muligvis vil videregive dine personoplysninger til forhandlere af musikinstrumenter. Skolen overtræder loven, da dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale (som kan være fra forhandlere af musikinstrumenter) ikke blev krævet, som angivet i loven.

Du åbner en bankkonto online og vil bekræfte din bestilling. Der vises en side med to afkrydsningsfelter: »Jeg accepterer vilkår og betingelser« og »Jeg anerkender, at afgørelsen om, hvorvidt jeg kan få et kreditkort, udelukkende træffes på baggrund af en automatisk genereret personprofil«. Der er allerede kryds i begge felter. Du skal fjerne krydset i feltet, hvis du ikke vil have, at afgørelsen om, hvorvidt du kan få et kreditkort, udelukkende træffes på baggrund af en automatisk genereret personprofil. Også selv om du ikke fjerner krydset i feltet, anses banken ikke for at have indhentet gyldigt samtykke, da forudafkrydsede felter ikke anses for at være gyldigt samtykke under den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Referencer