Odpověď

Žádost o souhlas musí být předložena jasným a stručným způsobem za použití jazykových prostředků, které jsou snadno srozumitelné, a musí být jasně odlišitelná od dalších informací, jako jsou všeobecné podmínky. Žádost musí jasně uvádět, jak budou vaše osobní údaje využity, a musí obsahovat kontaktní údaje společnosti, která bude vaše osobní údaje zpracovávat. Souhlas musí být dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. „Informovaný“ znamená, že musíte dostat informace o zpracování vašich osobních dat přinejmenším včetně tohoto:

  • údaje o totožnosti organizace, která zpracovává osobní údaje,
  • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány,
  • typ zpracovávaných osobních údajů,
  • možnost souhlas odvolat (například posláním e-mailu s odvoláním souhlasu),
  • podle okolností skutečnost, že údaje budou využity výhradně k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
  • informace o tom, zda souhlas souvisí s mezinárodním předáním vašich osobních údajů, možná rizika předávání osobních údajů do zemí mimo EU pokud tyto země nepodléhají rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně a neexistují vhodné záruky.

Příklady

Souhlas není vyžádán v souladu s právním předpisem

Přihlásíte se do hudební školy, protože chcete navštěvovat výuku hry na klavír. Součástí formuláře pro přihlášení je dlouhý dokument psaný malým písmem, který obsahuje vysoce právnické a technické pojmy a zmiňuje se o možnosti, že škola může vaše osobní údaje předat prodejcům hudebních nástrojů. Škola porušuje právní předpis, protože jste nebyl/a požádán/a o souhlas s obdržením marketingových materiálů (potenciálně od prodejců hudebních nástrojů) způsobem, který stanoví zákon.

Chcete si otevřít bankovní účet online a hodláte potvrdit svou žádost. Zobrazí se stránka se dvěma zaškrtávacími políčky: „Souhlasím se všeobecnými podmínkami“ a „Souhlasím s tím, že rozhodnutí, zda mám nárok na kreditní kartu, závisí výhradně na profilování bez jakéhokoli lidského zásahu“. Obě zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení aktivována (zaškrtnuta). Zaškrtávací políčko musíte deaktivovat, pokud nechcete být předmětem rozhodnutí o tom, zda máte nárok na kreditní kartu výhradně na základě profilování. Banka nezíská platný souhlas, ani když zaškrtávací políčko nedeaktivujete, protože předem zaškrtnutá políčka nejsou podle GDPR považována za platný souhlas.

Odkazy

  • Články 6 a 7 a 42. a 43. bod odůvodnění GDPR
  • Instrukce pracovní skupiny zřízené podle článku 29 o souhlasu podle nařízení (EU) 2016/679 (WP 259)