Odpoveď

Nasledujúce osobitné kategórie osobných údajov sa považujú za „citlivé“ a patrí im podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) osobitná ochrana:

 • rasový alebo etnický pôvod;
 • politické názory;
 • náboženské alebo filozofické presvedčenie;
 • členstvo v odborových zväzoch;
 • spracovanie genetických údajov;
 • biometrické údaje na účely výlučnej identifikácie fyzickej osoby;
 • zdravie;
 • sexuálny život alebo sexuálna orientácia.

Ako všeobecné pravidlo je spracúvanie uvedených typov údajov zakázané.  Na základe niektorých výnimiek však môže byť určitej spoločnosti alebo organizácii dovolené spracúvať citlivé údaje, napríklad keď:

 • ste citlivé údaje zjavne zverejnili;
 • ste poskytli svoj výslovný súhlas;
 • existuje právny predpis, ktorý upravuje konkrétny typ spracúvania údajov na konkrétny účel súvisiaci s verejným záujmom alebo zdravím;
 • sa v určitom právnom predpise, ktorý zahŕňa primerané ochranné opatrenia, stanovuje spracúvanie citlivých osobných údajov v oblastiach, ako sú verejné zdravie, zamestnanosť a sociálna ochrana.

Príklad

Národný štatistický úrad (štátny subjekt) organizuje každých päť rokov verejné sčítanie obyvateľstva. Dostanete odkaz na prieskum, ktorý musíte vyplniť. Obsahuje kolónky, ako sú pohlavie či rasový a etnický pôvod. V takej situácii, keďže prieskum je založený na právnom predpise, ktorý sleduje verejný záujem a obsahuje ochranné opatrenia na ochranu vašich citlivých údajov (napr. k údajom majú prístup len oprávnení príjemcovia, ktorí pracujú pri sčítaní obyvateľstva), vaše citlivé osobné údaje môžu byť spracované národným štatistickým úradom.

Odkazy