Pe această pagină:

Răspuns

Următoarele categorii speciale de date cu caracter personal sunt considerate „sensibile” și beneficiază de protecție specifică în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD):

 • originea etnică sau rasială;
 • opiniile politice;
 • confesiunea religioasă sau convingerile filozofice;
 • apartenența la sindicate;
 • prelucrarea de date genetice;
 • prelucrarea de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice;
 • sănătatea;
 • viața sexuală sau orientarea sexuală.

Regula generală este că prelucrarea datelor menționate este interzisă. Pe baza anumitor derogări, o societate/organizație ar putea, însă, să prelucreze date cu caracter personal sensibile, atunci când, de exemplu:

 • v-ați făcut publice în mod manifest propriile date sensibile;
 • v-ați dat consimțământul explicit;
 • există o lege care reglementează un anumit tip de prelucrare de date într-un anumit scop legat de interesul public sau de sănătate;
 • o lege care include garanții adecvate prevede prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile în domenii precum sănătatea publică, ocuparea forței de muncă și protecția socială.

Exemplu

Oficiul Național de Statistică (o entitate de stat) organizează un recensământ o dată la cinci ani. Primiți un link la un chestionar pe care aveți obligația să îl completați. Acesta include câmpuri precum sexul și originea rasială sau etnică. În această situație, deoarece chestionarul este bazat pe o lege care servește unui interes public și conține garanții pentru protejarea datelor dvs. sensibile (de exemplu, datele sunt accesate numai de către destinatarii autorizați care lucrează la recensământ), Oficiul Național de Statistică are dreptul de a prelucra datele dvs. cu caracter personal.

Referințe