Zawartość strony

Odpowiedź

Poniższe szczególne kategorie danych osobowych uznawane są za „wrażliwe” i na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podlegają szczególnej ochronie:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne;
 • poglądy polityczne;
 • przekonania religijne lub światopoglądowe;
 • przynależność do związków zawodowych;
 • przetwarzanie danych genetycznych;
 • dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • zdrowie;
 • seksualność lub orientacja seksualna.

Ogólna zasada mówi, że przetwarzanie wymienionych powyżej typów danych jest zabronione. Niemniej jednak istnieją określone wyjątki, kiedy firma lub organizacja może przetwarzać wrażliwe dane osobowe, między innymi gdy:

 • osoba, której dane wrażliwe dotyczą, w sposób oczywisty udostępniła je publicznie;
 • osoba, której dane wrażliwe dotyczą, wyraźnie udzieliła na to zgody;
 • przepisy prawa określają szczególny rodzaj przetwarzania danych w określonym celu związanym z interesem publicznym lub zdrowiem;
 • przepisy prawa zawierające odpowiednie zabezpieczenia przewidują przetwarzanie danych wrażliwych danych osobowych w takich dziedzinach, jak zdrowie publiczne, zatrudnienie i ochrona socjalna.

Przykład

Co 5 lat Główny Urząd Statystyczny (organ państwowy) organizuje spis powszechny. Otrzymujesz link do ankiety, którą masz obowiązek wypełnić. Zawiera ona pytania o płeć i pochodzenie rasowe lub etniczne. W tym przypadku ankieta jest zgodna z przepisami prawa, gdyż służy celom interesu publicznego i zawiera odpowiednie zabezpieczenia danych wrażliwych (np. dostęp do danych mają wyłącznie uprawnione osoby opracowujące wyniki spisu). Zatem GUS może przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe.

Odnośniki