Sadržaj stranice

Odgovor

Sljedeće posebne kategorije osobnih podataka smatraju se „osjetljivima” te su posebno zaštićene u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka:

 • rasno ili etničko podrijetlo;
 • politički stavovi;
 • religijska ili filozofska uvjerenja;
 • članstvo u sindikatu;
 • obrada genetskih podataka;
 • biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije vas kao čovjeka;
 • zdravlje;
 • spolni život ili spolna orijentacija.

Kao opće pravilo, obrada tih vrsta podataka je zabranjena. Međutim, postoje određena odstupanja kada društvo/organizacija može obrađivati osjetljive podatke, primjerice:

 • kad svoje osjetljive podatke očito objavite sami;
 • kad date svoju izričitu privolu;
 • kad se zakonom uređuje posebna vrsta podataka koja se obrađuje u određenu svrhu povezanu s javnim interesom ili zdravljem;
 • kad zakon, uključujući primjerene zaštitne mjere, omogućuje obradu osjetljivih osobnih podataka u područjima kao što su javno zdravlje, zaposlenje i socijalna zaštita.

Primjer

Svakih pet godina nacionalni ured za statistiku (državno tijelo) organizira javni cenzus. Dobivate poveznicu na anketu koju morate popuniti. Uključuje polja kao što su spol te rasno ili etničko podrijetlo. U takvoj situaciji, budući da se anketa temelji na zakonu čiji je cilj zaštititi javni interes te da sadržava zaštitne mjere za zaštitu vaših osjetljivih podataka (primjerice, podacima pristupaju samo ovlašteni primatelji koji rade na cenzusu), nacionalni ured za statistiku može obrađivati vaše osjetljive osobne podatke.

Upućivanja

Članak 9. i uvodne izjave (51) do (56) OUZP-a