Vsebina strani

Odgovor

Za to vrsto osebnih podatkov je zagotovljeno dodatno varstvo, saj se otroci manj zavedajo tveganj in posledic posredovanja podatkov ter svojih pravic. Vse informacije, ki so posebej namenjene otroku, bi morale biti podane v jasnem in preprostem jeziku, da so zlahka razumljive.

Pri večini spletnih storitev se za obdelavo otrokovih osebnih podatkov zahteva privolitev starša ali skrbnika na podlagi zahteve za privolitev do določene starosti. To velja za spletne strani družbenih omrežij in platforme za prenašanje glasbe in kupovanje spletnih iger.

Omejitev za pridobivanje privolitve staršev sega do starosti od 13 do 16 let, odvisno od tega, kako je določena v različnih državah članicah. Preverite jo pri svojem nacionalnem organu za varstvo podatkov.

Podjetja si morajo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije razumno prizadevati za preverjanje, ali je dana privolitev zares v skladu z zakonom. To lahko vključuje izvajanje ukrepov preverjanja starosti mladoletnika (npr. z vprašanjem, na katerega povprečen otrok ne more odgovoriti, ali z zahtevo, naj posreduje elektronski naslov enega od staršev, da se omogoči pisna privolitev).

Preventivne ali svetovalne storitve, ki se ponudijo neposredno otrokom, so izvzete iz zahteve za privolitev staršev, saj si prizadevajo za varovanje koristi otroka.

Primeri

Privolitev staršev se zahteva

Vaša dvanajstletna hči se želi pridružiti priljubljenemu družabnemu omrežju in je prejela zahtevo za privolitev za obdelavo podatkov o njeni veroizpovedi. Če želite, da se pridruži temu omrežju, ji boste morali dati privolitev.

Privolitev staršev se ne zahteva

Vaš sedemnajstletni sin želi sodelovati v spletni raziskavi o vzorcih nakupovanja oblačil. Spletna stran zahteva privolitev za obdelavo njegovih podatkov. Ker je starejši od šestnajst let, lahko da svojo privolitev in vaše ne potrebuje.

Reference