Odpoveď

Pre tento typ osobných údajov je poskytnutá dodatočná ochrana, pretože deti menej poznajú riziká a dôsledky poskytnutia údajov a  svoje práva. Akékoľvek informácie adresované konkrétne dieťaťu by sa mali prispôsobiť tak, aby boli ľahko prístupné a používali jasný a jednoduchý jazyk.

Vo väčšine služieb online sa vyžaduje súhlas rodiča alebo opatrovníka, aby sa mohli spracúvať osobné údaje dieťaťa na základe súhlasu do určitého veku. Platí to pre sociálne siete, ako aj pre platformy na preberanie hudby a nakupovanie hier online.

Veková hranica na získavanie rodičovského súhlasu je stanovená jednotlivými členskými štátmi EÚ a môže sa pohybovať od 13 do 16 rokov. Môžete si to overiť na vašom vnútroštátnom úrade na ochranu údajov.

Spoločnosti musia vyvíjať primerané úsilie a zohľadňovať dostupné technológie s cieľom overiť, či sa súhlas skutočne poskytuje v súlade s právnymi predpismi. Môže to zahŕňať zavedenie opatrení na overovanie veku (ako je otázka, na ktorú by nevedelo odpovedať priemerné dieťa alebo žiadosť, aby maloletá osoba poskytla e-mailovú adresu rodiča, ktorému sa pošle správa so žiadosťou o súhlas).

Preventívne alebo poradenské služby, ktoré sa ponúkajú priamo deťom, sú oslobodené od požiadavky na rodičovský súhlas, keďže ich cieľom je ochraňovať najlepšie záujmy dieťaťa.

Príklady

Rodičovský súhlas sa vyžaduje

Máte 12-ročnú dcéru. Chcela by sa pripojiť k populárnej sociálnej sieti a zobrazí sa jej požiadavka, aby poskytla súhlas so spracovaním informácií o jej vierovyznaní. Budete musieť poskytnúť svoj súhlas, ak si prajete, aby sa pripojila k tejto sociálnej sieti.

Rodičovský súhlas sa nevyžaduje

Váš 17-ročný syn zvažuje účasť na prieskume online o vzorcoch správania pri spotrebe oblečenia. Webová lokalita vyžaduje súhlas na spracovanie jeho údajov. Keďže má viac ako 16 rokov, môže dať svoj súhlas bez toho, aby si pýtal súhlas od vás.

Odkazy