Zawartość strony

Odpowiedź

Dla tego rodzaju danych osobowych wprowadzono dodatkowe środki ochrony, gdyż dzieci są w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji i swoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje skierowane do dzieci powinny być podane w łatwo dostępnej formie, i napisane jasnym i prostym językiem.

W przypadku większości usług dostępnych w internecie do przetwarzania danych osobowych dziecka w wieku poniżej określonego roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Odnosi się to do portali społecznościowych oraz platform umożliwiających pobieranie muzyki i zakup gier internetowych.

Próg wieku dla uzyskania zgody rodzica lub opiekuna jest ustalany przez każde państwo członkowskie i wynosi od 13. do 16. roku życia, w zależności od ograniczeń obowiązujących w poszczególnych krajach UE. Informacji na ten temat udziela krajowy organ ochrony danych.

Uwzględniając dostępną technologię, przedsiębiorcy muszą podjąć uzasadnione działania mające na celu sprawdzenie, czy uzyskana zgoda jest rzeczywiście zgodna z obowiązującymi przepisami. Może się to wiązać z zastosowaniem środków umożliwiających weryfikację wieku (np. zadanie takiego pytania, na które przeciętne dziecko nie potrafiłoby odpowiedzieć, lub prośba o podanie adresu e-mail rodzica w celu uzyskania pisemnej zgody).

Zgoda rodzica lub opiekuna nie jest konieczna w przypadku usług profilaktycznych lub doradczych oferowanych bezpośrednio dziecku, gdyż celem takich usług jest ochrona i działanie w najlepszym interesie dziecka.

Przykłady

Zgoda rodzica lub opiekuna jest wymagana

Masz 12-letnią córkę, która chciałaby założyć konto na popularnym portalu społecznościowym i w związku z tym wymagana jest jej zgoda na przetwarzanie informacji dotyczących jej religii. Jeśli chcesz, aby dołączyła do tej sieci społecznościowej, musisz wyrazić na to swoją zgodę.

Zgoda rodzica lub opiekuna nie jest wymagana

Twój 17-letni syn zastanawia się nad wypełnieniem ankiety internetowej na temat swoich preferencji dotyczących ubioru. Witryna internetowa prosi o zgodę na przetwarzanie podanych przez niego informacji. Ponieważ ma więcej niż 16 lat, wystarczy jego zgoda i nie musi prosić o Twoją.

Odnośniki