Antwoord

Voor dit soort persoonsgegevens is er aanvullende bescherming, aangezien kinderen zich minder bewust zijn van de risico’s en gevolgen van het delen van gegevens en hun rechten minder goed kennen. Informatie die specifiek op een kind is gericht, moet gemakkelijk toegankelijk zijn door het gebruik van duidelijke en eenvoudige taal.

Voor de meeste onlinediensten is voor de verwerking van de persoonsgegevens van een kind tot een bepaalde leeftijd de toestemming van de ouder of voogd vereist. Dit geldt zowel voor socialenetwerksites als voor platforms waarop muziek kan worden gedownload of onlinegames kunnen worden gekocht.

De leeftijdsgrens voor ouderlijke toestemming is door elke EU-lidstaat vastgelegd en kan variëren van 13 tot 16 jaar. Kijk hiervoor bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Bedrijven moeten redelijke inspanningen doen, rekening houdend met de beschikbare technologie, om te controleren of de gegeven toestemming ook echt voldoet aan de wettelijke voorschriften. Dit kan inhouden dat de leeftijd wordt gecontroleerd (bijvoorbeeld door een vraag te stellen die het gemiddelde kind niet kan beantwoorden of te verlangen dat de minderjarige ten behoeve van schriftelijke toestemming het e‑mailadres van zijn ouders geeft).

Preventieve of adviesdiensten die rechtstreeks aan kinderen worden aangeboden, zijn vrijgesteld van de verplichting om ouderlijke toestemming te vragen omdat die diensten er juist zijn om de belangen van het kind te beschermen.

Voorbeelden

Ouderlijke toestemming nodig

U hebt een dochter van 12 jaar. Zij wil graag lid worden van een populair socialemedianetwerk. Daarvoor moet ze toestemming geven voor de verwerking van informatie over haar religie. Uw toestemming is vereist als u wilt dat ze lid wordt van dat netwerk.

Ouderlijke toestemming niet nodig

Uw zoon is 17 jaar en wil meedoen met een online-enquête over zijn gewoonten bij het kopen van kleding. De website vraagt om toestemming voor de verwerking van zijn gegevens. Omdat hij ouder is dan 16 jaar, mag hij daarvoor toestemming geven zonder dat hij de uwe nodig heeft.

Verwijzingen