Válasz

Az ilyen típusú személyes adatok esetében a rendelet fokozott védelmet nyújt, mivel a gyermekek kevésbé vannak tudatában az adatok megosztásával járó kockázatoknak és ezek következményeinek, és kevésbé ismerik a jogaikat. A gyermekeknek szóló tájékoztatást könnyen érthető, világos és egyszerű nyelven kell megfogalmazni.

A legtöbb online szolgáltatás használata esetén a gyermek bizonyos koráig a szülő vagy a gyám hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gyermek a személyes adatainak kezeléséhez szükséges beleegyezését joghatályosan megadhassa. Ez igaz a közösségi oldalakra, valamint a zeneletöltési és az online játékvásárlási platformokra is.

A szülői hozzájárulás megszerzése  a különböző uniós országokban az általuk  meghatározott életkor (13–16 év) eléréséig kötelező. Ezzel kapcsolatos felvilágosítás a nemzeti adatvédelmi hatóságtól kérhető.

A vállalkozásoknak észszerű erőfeszítéseket kell tenniük – az elérhető technológiát figyelembe véve – annak ellenőrzése érdekében, hogy a hozzájárulás valóban a jogszabállyal összhangban történt-e. Ez életkor-ellenőrzési intézkedéseket is magában foglalhat (pl. olyan kérdés, amelyre egy átlagos gyermek nem lenne képes válaszolni, vagy a kiskorú felkérése arra, hogy adja meg a szülő e-mail-címét az írásbeli hozzájárulás beszerzése érdekében).
A közvetlenül a gyermekeknek nyújtott megelőző vagy tanácsadási szolgáltatások mentesülnek a szülői hozzájárulás követelménye alól, mivel céljuk a gyermek  alapvető érdekeinek hathatós védelme.

Példák

Szülői hozzájárulásra van szükség

Van egy 12 éves lánya. Szeretne csatlakozni egy népszerű közösségi oldalhoz, és a vallásával kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó beleegyezését kérik. Ha azt szeretné, hogy a lánya csatlakozzon az illető közösségi hálózathoz, hozzá kell járulnia ehhez.

Nincs szükség szülői hozzájárulásra

A 17 éves fia a ruhavásárlási szokásaival kapcsolatos online felmérésben szeretne részt venni. A weboldal hozzájárulását kéri az adatai kezeléséhez. Mivel a fia elmúlt 16 éves, az ön megkérdezése nélkül is hozzájárulhat ehhez.

Hivatkozások