Sivun sisältö

Vastaus

Lasten henkilötietoihin sovelletaan erityistä suojaa, sillä lapset eivät ole välttämättä tietoisia tietojen jakamisen riskeistä ja seurauksista eivätkä tunne niin hyvin oikeuksiaan. Lapsille suunnattua tietoa on mukautettava niin, että se on helposti saatavilla selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Useimmissa verkkopalveluissa edellytetään tiettyyn ikään saakka vanhemman tai holhoojan suostumus lasten henkilötietojen käsittelemiseksi. Tätä sovelletaan esimerkiksi verkkoyhteisöpalveluissa sekä musiikin lataussivustoilla ja verkkopelejä myyvissä kaupoissa.

Edellytetyn vanhempien suostumuksen hankkimisen ikäraja vaihtelee 13 vuodesta 16 vuoteen eri EU-maissa. Tarkista tiedot oman maasi kansalliselta tietosuojaviranomaiselta.

Yritysten on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin käytettävissä oleva tekniikka huomioon ottaen tarkistaakseen, että suostumus on annettu lain mukaisesti. Näitä voivat olla esimerkiksi iäntarkistustoimet (esimerkiksi kysymys, johon lapsi ei osaa vastata, tai kirjallinen sähköpostivahvistus lapsen vanhemmalta).

Ennalta ehkäisevissä palveluissa tai neuvontapalveluissa vanhemman suostumusta ei edellytetä, sillä näiden palvelujen tarkoituksena on suojata lapsen etua.

Esimerkkejä

Vanhemman suostumus vaaditaan

Sinulla on 12-vuotias tytär, joka haluaa rekisteröityä suosittuun sosiaalisen median verkostoon, ja häneltä kysytään suostumusta käsitellä hänen uskontoaan koskevaa tietoa. Sinun on annettava suostumuksesi, jos haluat hänen rekisteröityvän sosiaalisen median verkostoon.

Vanhemman suostumusta ei tarvita

17-vuotias poikasi harkitsee osallistumista verkkokyselyyn, jossa kysellään vaatteiden kulutustottumuksista. Verkkosivusto pyytää lupaa käsitellä hänen tietojaan. Poikasi on yli 16-vuotias, joten hän voi itse antaa oman suostumuksensa.

Viitteet