Sidens indhold

Svar

Denne type oplysninger er beskyttet yderligere, da børn er mindre opmærksomme på risici og konsekvenser ved at dele oplysninger og på deres rettigheder. Alle oplysninger, der specifikt henvender sig til børn, skal tilpasses, så de er lettilgængelige og bruger et tydeligt og almindeligt sprog.

Ved de fleste onlinetjenester kræves der samtykke fra forældre eller værge for at kunne behandle et barns personoplysninger, da der skal gives samtykke indtil en vis alder. Dette gælder for sociale netværk samt platforme til at downloade musik og købe spil online.

Aldersgrænsen for at indhente forældresamtykke fastsættes af de forskellige medlemsstater og kan varierer mellem 13 og 16 år. Forhør dig hos din nationale databeskyttelsesmyndighed.

Virksomheder skal gøre en rimelig indsats — under hensyntagen til den tilgængelige teknologi — for at kontrollere, at det afgivne samtykke virkelig overholder loven. Det kan omfatte at anvende foranstaltninger til alderskontrol (for eksempel at stille et spørgsmål, som et gennemsnitsbarn ikke ville kunne svare på, eller at bede om, at den mindreårige oplyser forældrenes e-mailadresse for at kunne indhente skriftligt samtykke).

Forebyggende eller rådgivende tjenester, som tilbydes direkte til børn, er undtaget fra kravet om forældresamtykke, da deres formål er at beskytte barnets tarv.

Eksempler

Forældresamtykke kræves

Du har en datter på 12 år. Hun vil gerne oprette en profil på et populært socialt netværk og bliver bedt om samtykke til behandling af oplysninger om hendes religion. Du skal give samtykke, hvis du ønsker, at hun skal tilmelde dette sociale  medienetværk.

Forældresamtykke kræves ikke

Din 17-årige søn overvejer at deltage i en onlineundersøgelse af hans forbrugsmønstre vedrørende tøj. Webstedet kræver samtykke til behandling af hans oplysninger. Da han er fyldt 16, kan han give samtykke uden at bede om dit.

Referencer