Odpověď

Tomuto typu osobních údajů je zaručena dodatečná ochrana, protože děti si jsou méně vědomy rizik a důsledků v souvislosti se sdílením osobních údajů a svých práv. Jakékoli informace určené konkrétně dítěti by měly být uzpůsobeny tak, aby byly snadno přístupné za použití jasného a jednoduchého jazyka.

Pro zpracování osobních údajů dítěte na základě souhlasu je až do určitého věku u většiny online služeb vyžadován souhlas rodiče nebo opatrovníka. To platí pro sociální sítě i platformy pro stahování hudby a nakupování online her.

Věková hranice pro získávání souhlasu rodičů je stanovena jednotlivými členskými státy EU a pohybuje se od 13 do 16 let. Obraťte se na příslušný vnitrostátní úřad pro ochranu osobních údajů.

Firmy musí vyvinout přiměřené úsilí s ohledem na dostupnou technologii, aby ověřily, že je vyjádřený souhlas v souladu s právním předpisem. Sem může patřit použití opatření umožňujícího ověření věku (např. otázka, kterou průměrné dítě nebude schopno zodpovědět, nebo žádost o to, aby nezletilý uvedl e-mail svého rodiče a ten mohl poskytnout písemný souhlas).

Preventivní či poradenské služby nabízené přímo dětem jsou osvobozeny od požadavku na souhlas rodičů, protože jejich účelem je chránit nejlepší zájmy dítěte.

Příklady

Kdy je souhlas rodičů požadován

Máte dvanáctiletou dceru. Chce se zapojit do oblíbené sociální multimediální sítě a je požádána o souhlas se zpracováním informací o jejím náboženství. Pokud chcete, aby se do této sociální multimediální sítě zapojila, musíte dát svůj souhlas.

Kdy není souhlas rodičů požadován

Váš sedmnáctiletý syn zvažuje, že se zúčastní online průzkumu se zaměřením na výběr oblečení. Web požaduje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je starší šestnácti let, může dát svůj souhlas, aniž by žádal o váš.

Odkazy