Отговор

Налице е допълнителна защита за този тип данни, тъй като децата не познават достатъчно добре рисковете и последиците от споделянето на данни, както и своите права. Всяка информация, насочена специално към деца, трябва да се адаптира така, че да бъде лесно достъпна, като се използват ясни и недвусмислени формулировки.

За повечето онлайн услуги се изисква съгласието на родителя или настойника, за да се обработят личните данни на детето въз основа на съгласието до определена възраст. Това важи за сайтовете за социални контакти, както и за платформи за изтегляне на музика и купуване на онлайн игри.

Възрастовата граница за получаване на съгласието на родителите варира между 13 и 16 години, в зависимост от възрастта, определена в различните държави от ЕС. Консултирайте се с вашия национален орган за защита на данните.

Дружествата трябва да положат разумни усилия, като вземат предвид наличната технология, за да проверят дали даденото съгласие действително е в съответствие със закона. Това може да включва мерки за проверка на възрастта (например въпрос, на който едно дете не би могло да отговори, или да се поиска непълнолетното лице да предостави имейл на родителя си, за да се даде възможност за писмено съгласие).

Пряко предлаганите на деца услуги за превенция и консултиране не изискват съгласието на родител, тъй като те имат за цел да защитят висшите интереси на детето.

Примери

Необходимо е съгласието на родител

Имате 12-годишна дъщеря. Тя би искала да се присъедини към популярна социална медийна мрежа и е помолена за съгласие за обработване на информацията за нейната религиозна принадлежност. Вие трябва да дадете съгласието си, в случай че искате тя да се присъедини към тази мрежа.

Не е необходимо съгласието на родител

Вашият 17-годишен син възнамерява да участва в онлайн проучване за моделите на потребление на дрехи. Сайтът изисква съгласие за обработване на данните му. Тъй като е навършил 16 години, той може да даде своето съгласие, без да поиска вашето.

Позовавания