Sadržaj stranice

Odgovor

Situacija između poslodavca i zaposlenika općenito se smatra neuravnoteženim odnosom u kojemu poslodavac ima veću moć od zaposlenika. Budući da se privola mora dati dobrovoljno i u svjetlu neuravnoteženog odnosa, vaš se poslodavac u većini slučajeva ne može osloniti na vašu privolu za uporabu vaših podataka.

Mogu postojati situacije u kojima je obrada zaposlenikovih osobnih podataka na temelju privole zaposlenika zakonita, posebice ako je u interesu zaposlenika. Primjerice, ako društvo odobri pogodnosti zaposleniku ili članovima njegove obitelji (npr. popusti za usluge društva), obrada zaposlenikovih osobnih  podataka jest dopuštena i zakonita u tu svrhu ako je dana informirana prethodna privola.

Primjer

Privola nije valjana

Vaš poslodavac smatra da je potrebno unaprijediti radnu produktivnost. Da bi to učinio, namjerava postaviti CCTV kamere u hodnicima i na ulazu u kupaonice. Od vas traži privolu kako bi mogao pratiti vaše kretanje i vrijeme provedeno izvan ureda. Čak i ako date privolu, smatrala bi se nevaljanom te vaš poslodavac na temelju te privole ne može postaviti CCTV.

Upućivanja

  • Članci 7. i 88. i uvodna izjava 43. OUZP-a
  • Smjernice Radne skupine iz članka 29. o privoli u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (WP 259)
  • Mišljenje 2/2017 Radne skupine iz članka 29. o obradi podataka na poslu (WP 249)