Sidens indhold

Svar

Forholdet mellem arbejdsgiver og ansat anses generelt for at være ulige, da arbejdsgiveren har mere magt end den ansatte. Da samtykke skal gives frivilligt, og i lyset af det ulige forhold, kan din arbejdsgiver i de fleste tilfælde ikke påberåbe sig dit samtykke til at bruge dine oplysninger.

Der kan være tilfælde, hvor behandling af en ansats personoplysninger på baggrund af den ansattes samtykke kan være tilladt ifølge loven, især hvis det er i den ansattes interesse. Hvis en virksomhed eksempelvis giver den ansatte eller dennes familiemedlemmer goder (f.eks. rabat på virksomhedens tjenesteydelser), er det tilladt og lovligt at behandle denne ansattes personoplysninger til dette formål, hvis der er indhentet informeret samtykke i forvejen.

Eksempel

Her gælder samtykket ikke

Din arbejdsgiver mener, at produktiviteten på arbejdet skal forbedres. Derfor vil han installere overvågningskameraer på gangene og ved indgangene til toiletterne. Han beder dig om at give samtykke til at overvåge dine bevægelser, og hvor længe du er væk fra kontoret. Selv om du giver samtykke, anses det for at være ugyldigt, og din arbejdsgiver må ikke installere TV-overvågning på baggrund af dette samtykke.

Referencer