Odpověď

Situace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je obecně považována za nevyvážený vztah, v němž má zaměstnavatel větší moc než zaměstnanec. Vzhledem k tomu, že souhlas musí být dobrovolný, a ve světle nevyváženého vztahu se váš zaměstnavatel ve většině případů nemůže spolehnout na váš souhlas s použitím vašich osobních údajů.

Mohou nastat situace, v nichž je zpracování osobních údajů zaměstnance na základě jeho souhlasu zákonné, zejména pokud je to v jeho zájmu. Pokud například firma poskytuje zaměstnanci nebo členům jeho rodiny nějaké benefity (např. slevy na služby, které firma poskytuje), je zpracování osobních údajů zaměstnance dovoleno a je zákonné, pokud byl poskytnut informovaný předchozí souhlas.

Příklad

Souhlas není platný

Váš zaměstnavatel se domnívá, že je nutno zvýšit produktivitu práce. Za tímto účelem hodlá do chodeb a ke vstupu na toalety nainstalovat kamery průmyslové televize. Požádá vás o souhlas, aby mohl monitorovat váš pohyb a dobu strávenou mimo kancelář. I kdybyste souhlasili, bylo by to považováno za neplatné a zaměstnavatel by nemohl nainstalovat průmyslovou televizi na základě tohoto souhlasu.

Odkazy

  • Články 7 a 88 a 43. bod odůvodnění GDPR
  • Instrukce pracovní skupiny zřízené podle článku 29 o souhlasu podle nařízení (EU) 2016/679 (WP 259)
  • Stanovisko 2/2017 pracovní skupiny zřízené podle článku 29 o zpracovávání osobních údajů v práci (WP 249)