Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) lze jako základ pro předávání údajů z EU do třetích zemí použít smluvní doložky zajišťující vhodné záruky ochrany údajů. Mezi ty patří vzorová smluvní ustanovení (tzv. standardní smluvní doložky), které Evropská komise předem schválila.

4. června 2021 vydala Komise modernizované standardní smluvní doložky podle nařízení GDPR pro předávání údajů správci nebo zpracovateli v EU/EHP (nebo subjekty jinak podléhajícími nařízení GDPR) správcům nebo zpracovatelům usazeným mimo EU/EHP (a nepodléhajícím obecnému nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto modernizované standardní smluvní doložky nahrazují tři soubory standardních smluvních doložek, které byly přijaty podle předchozí směrnice o ochraně údajů 95/46. Od 27. září 2021 již není možné uzavírat smlouvy obsahující tyto dřívější soubory standardních smluvních doložek.

Do 27. prosince 2022 správci a zpracovatelé mohou nadále využívat tyto dřívější standardní smluvní doložky, pokud se vztahují ke smlouvám, které byly uzavřeny před 27. zářím 2021, a za předpokladu, že operace zpracování, které jsou předmětem smlouvy, zůstanou nezměněny.

Komise v této souvislosti vypracovala Otázky a odpovědi, které obsahují praktické pokyny k používání standardních smluvních doložek a pomáhají zúčastněným stranám při realizaci kroků v zájmu dodržení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Otázky a odpovědi vycházejí ze zpětné vazby od různých zúčastněných stran, které předaly své zkušeností s používáním nových standardních smluvních doložek v prvních měsících po jejich přijetí, a měly by být „dynamickým“ zdrojem informací, takže budou aktualizovány, jakmile se objeví nové podněty.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 435.4 KB