Om förordningen och dataskydd

Vad regleras genom den allmänna dataskyddsförordningen?
Vad är personuppgifter?
Vad utgör uppgiftsbehandling?
Vad är dataskyddsmyndigheter?

Bakgrund

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj 2018. Det innebär att det nu finns gemensamma dataskyddsregler för alla företag som är verksamma i EU, oavsett var de har sitt säte.

De skärpta dataskyddsreglerna betyder att

  • privatpersoner har större kontroll över sina personuppgifter
  • företagen kan verka på rättvisa villkor.

I juni 2020 publicerade EU-kommissionen en utvärdering av den allmänna dataskyddsförordningen.

GDPR – en framgång

Två år efter att den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft kan man konstatera att den är en framgång

Bibliotek

Ladda nerPDF - 443.8 KB
Ladda nerPDF - 200.3 KB
Ladda nerPDF - 252.1 KB
Ladda nerPDF - 1.2 MB
Ladda nerPDF - 241.2 KB
Ladda nerPDF - 189.8 KB

Förordning

Meddelande

Privatpersoner

Ladda nerPDF - 288 KB
Ladda nerPDF - 620.9 KB

Företag

Ladda nerPDF - 170.4 KB
Ladda nerPDF - 728.2 KB
Ladda nerPDF - 225.9 KB
Ladda nerPDF - 218.9 KB
Ladda nerPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

Ladda nerPDF - 1.1 MB

Särskild Eurobarometerundersökning 487a om den allmänna dataskyddsförordningen (mars 2019)

Hitta din dataskyddsmyndighet

Arbetsgruppen enligt artikel 29

Den allmänna dataskyddsförordningen i EES-avtalet

Europeiska dataskyddsstyrelsen

Dokument

Ladda nerPDF - 293.4 KB