Nariadenie a ochrana údajov

Čo upravuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)?
Čo sú osobné údaje?
Z čoho pozostáva spracovanie údajov?
Čo sú to úrady na ochranu údajov?

Súvislosti

Od mája 2018, keď sa začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov, existuje jeden súbor pravidiel ochrany údajov pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov znamenajú, že

  • ľudia majú väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi
  • na podniky sa vzťahujú rovnaké podmienky

V júni 2020 Európska komisia uverejnila hodnotiacu správu o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR).

GDPR – podstata úspešného príbehu

Dva roky po nadobudnutí účinnosti predstavuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov celkový úspech

Knižnica

StiahnuťPDF - 443.8 KB
StiahnuťPDF - 200.3 KB
StiahnuťPDF - 255.3 KB
StiahnuťPDF - 1.2 MB
StiahnuťPDF - 244.9 KB
StiahnuťPDF - 189.8 KB

Nariadenie

Oznámenie

Občania

StiahnuťPDF - 290.7 KB
StiahnuťPDF - 628.4 KB

Podniky

StiahnuťPDF - 207.2 KB
StiahnuťPDF - 751.6 KB
StiahnuťPDF - 225.9 KB
StiahnuťPDF - 218.9 KB
StiahnuťPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

StiahnuťPDF - 1.1 MB

Osobitný prieskum Eurobarometra 487a – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (marec 2019)

Váš orgán na ochranu údajov

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29

Informácie o začlenení všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Dohody o EHP

Európsky výbor pre ochranu údajov

Dokumenty

StiahnuťPDF - 293.4 KB