Over de verordening en gegevensbescherming

Waarop heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betrekking?
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat is gegevensverwerking?
Wat zijn gegevensbeschermingsautoriteiten?

Achtergrond

Sinds de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming in mei 2018 gelden voor alle bedrijven die in de EU actief zijn, ongeacht waar zij gevestigd zijn, dezelfde regels voor gegevensbescherming.

Deze strengere regels voor gegevensbescherming houden in dat:

  • mensen meer zeggenschap hebben over hun persoonsgegevens
  • alle bedrijven zich aan dezelfde regels moeten houden

In juni 2020 heeft de Europese Commissie een evaluatieverslag over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd.

AVG – een succesverhaal

Twee jaar na de inwerkingtreding van de AVG is de verordening over de hele lijn een succes gebleken. 

Bibliotheek

DownloadenPDF - 443.8 KB
DownloadenPDF - 200.3 KB
DownloadenPDF - 251.2 KB
DownloadenPDF - 1.2 MB
DownloadenPDF - 240.3 KB
DownloadenPDF - 189.8 KB

Verordening

Mededeling

Burgers

DownloadenPDF - 286.7 KB
DownloadenPDF - 576.7 KB

Bedrijven

DownloadenPDF - 169 KB
DownloadenPDF - 727 KB
DownloadenPDF - 225.9 KB
DownloadenPDF - 218.9 KB
DownloadenPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

DownloadenPDF - 1.1 MB

Speciale Eurobarometer 487a: Algemene verordening gegevensbescherming (maart 2019)

De gegevensbeschermingsautoriteit in uw land

Groep artikel 29

Informatie over de opname van de algemene verordening gegevensbescherming in de EER-overeenkomst

Europees Comité voor gegevensbescherming

Documenten

DownloadenPDF - 293.4 KB