Par Regulu un datu aizsardzību

Ko reglamentē Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)?
Kas ir personas dati?
Kas veido datu apstrādi?
Kas ir datu aizsardzības iestādes?

Konteksts

Kopš 2018. gada maija, kad sāka piemērot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ir ieviesti vienoti datu aizsardzības noteikumi visiem ES strādājošiem uzņēmumiem neatkarīgi no tā, kur tie reģistrēti.

Stingrāki datu aizsardzības noteikumi nozīmē, ka

  • iedzīvotājiem būs lielāka kontrole pār saviem persondatiem,
  • uzņēmumiem būs vienlīdzīgi konkurences apstākļi.

2020. gada jūnijā Eiropas Komisija publicēja Vispārīgās datu aizsardzības regulas izvērtējuma ziņojumu.

Vispārīgā datu aizsardzības regula darbojas sekmīgi

Divus gadus kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas sākuma konstatēts, ka kopumā šī regula darbojas sekmīgi.  

Bibliotēka

LejupielādētPDF - 443.8 KB
LejupielādētPDF - 200.3 KB
LejupielādētPDF - 253.2 KB
LejupielādētPDF - 1.2 MB
LejupielādētPDF - 244.3 KB
LejupielādētPDF - 189.8 KB

Regula

Paziņojums

Iedzīvotāji

LejupielādētPDF - 287.6 KB
LejupielādētPDF - 618 KB

Uzņēmumi

LejupielādētPDF - 189.8 KB
LejupielādētPDF - 730.9 KB
LejupielādētPDF - 225.9 KB
LejupielādētPDF - 218.9 KB
LejupielādētPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

LejupielādētPDF - 1.1 MB

Eirobarometra īpašā aptauja 487a par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2019. gada marts)

Atrodiet par datu aizsardzību atbildīgo jūsu valsts iestādi

29. panta darba grupa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas iekļaušanu EEZ līgumā

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Dokumenti

LejupielādētPDF - 293.4 KB