Tietoa asetuksesta ja tietosuojasta

Mitä yleinen tietosuoja-asetus kattaa?
Mitkä tiedot ovat henkilötietoja?
What constitutes data processing?
Mitä ovat tietosuojaviranomaiset?

Tausta

Siitä lähtien, kun yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa toukokuussa 2018, kaikkia EU:ssa toimivia yrityksiä sijaintimaasta riippumatta ovat koskeneet samat tietosuojasäännöt.

Tiukempien tietosuojasääntöjen ansiosta

  • ihmiset voivat valvoa omia henkilötietojaan aiempaa paremmin
  • yritysten toimintaedellytykset ovat entistä tasapuolisemmat.

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa 2020 arviointikertomuksen yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR-asetus).

Yleinen tietosuoja-asetus on täyttänyt tehtävänsä

Uudella tietosuoja-asetuksella on saatu hyviä tuloksia jo sen kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana. 

Tietolähteitä

LataaPDF - 443.8 KB
LataaPDF - 200.3 KB
LataaPDF - 248.7 KB
LataaPDF - 1.2 MB
LataaPDF - 239 KB
LataaPDF - 189.8 KB

Asetus

Komission tiedonanto

Tietoa yksityishenkilöille

LataaPDF - 284.3 KB
LataaPDF - 612.1 KB

Tietoa yrityksille

LataaPDF - 164.7 KB
LataaPDF - 670.8 KB
LataaPDF - 225.9 KB
LataaPDF - 218.9 KB
LataaPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

LataaPDF - 1.1 MB

Erityiseurobarometri 487a yleisestä tietosuoja-asetuksesta (maaliskuu 2019)

EU-maiden kansalliset tietosuojaviranomaiset

Tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

Yleisen tietosuoja-asetuksen sisällyttäminen ETA-sopimukseen

Euroopan tietosuojaneuvosto

Asiakirjat

LataaPDF - 293.4 KB