Teave määruse ja andmekaitse kohta

Mida reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus?
Mis on isikuandmed?
What constitutes data processing?
Mis on andmekaitseasutused?

Taust

Alates maist 2018, mil jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus, kohaldatakse kõigi ELi ettevõtjate (olenemata nende asukohast) suhtes vaid ühtesid andmekaitse-eeskirju.

Rangemad andmekaitse-eeskirjad tähendavad järgmist:

  • inimestel on suurem kontroll oma isikuandmete üle;
  • ettevõtjad saavad kasu võrdsetest tingimustest.

Juunis 2020 avaldas Euroopa Komisjon hindamisaruande isikuandmete kaitse üldmääruse kohta.

Isikuandmete kaitse üldmäärus – edulugu

Kaks aastat pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist võib öelda, et määruse rakendamine on olnud edukas

Teek

Laadi allaPDF - 443.8 KB
Laadi allaPDF - 200.3 KB
Laadi allaPDF - 249 KB
Laadi allaPDF - 1.2 MB
Laadi allaPDF - 239.2 KB
Laadi allaPDF - 189.8 KB

Määrus

Teatis

Kodanikud

Laadi allaPDF - 285 KB
Laadi allaPDF - 615.5 KB

Ettevõtjad

Laadi allaPDF - 165 KB
Laadi allaPDF - 671.3 KB
Laadi allaPDF - 225.9 KB
Laadi allaPDF - 218.9 KB
Laadi allaPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

Laadi allaPDF - 1.1 MB

Eurobaromeetri eriuuring nr 487a „Isikuandmete kaitse üldmäärus“ (märts 2019)

Leidke oma andmekaitseasutus

Artikli 29 töörühm

Teave isikuandmete kaitse üldmääruse inkorporeerimise kohta EMP lepingusse

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Dokumendid

Laadi allaPDF - 293.4 KB