Právní úprava týkající se ochrany údajů

Na co se obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) vztahuje?
Co jsou to osobní údaje?
Co je to zpracování údajů?
Co jsou to úřady pro ochranu osobních údajů?

Souvislosti

Od května 2018, kdy vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), se všechny společnosti působící v EU bez ohledu na to, kde mají své sídlo, řídí jedním souborem pravidel.

Díky přísnějším předpisům:

  • mají lidé větší kontrolu nad využíváním svých osobních údajů
  • a pro všechny podniky platí stejné podmínky.

V červnu 2020 zveřejnila Evropská komise hodnotící zprávu o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

GDPR – evropský úspěch

Dva roky od vstupu v platnost je obecné nařízení o ochraně osobních údajů velkým úspěchem

Knihovna

StáhnoutPDF - 443.8 KB
StáhnoutPDF - 200.3 KB
StáhnoutPDF - 255.9 KB
StáhnoutPDF - 1.2 MB
StáhnoutPDF - 243.9 KB
StáhnoutPDF - 189.8 KB

Nařízení

Sdělení

Občané

StáhnoutPDF - 291 KB
StáhnoutPDF - 627.5 KB

Podniky

StáhnoutPDF - 195.2 KB
StáhnoutPDF - 733.2 KB
StáhnoutPDF - 225.9 KB
StáhnoutPDF - 218.9 KB
StáhnoutPDF - 227.2 KB

Infographic: What your company must do

Stronger rules on data protection from 25 May 2018 mean citizens have more control over their data and business benefits from a level playing field.

StáhnoutPDF - 1.1 MB

Zvláštní průzkum Eurobarometru 487a – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (březen 2019)

Členové evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Pracovní skupina zřízená podle článku 29

Začlenění obecného nařízení o ochraně osobních údajů do Dohody o EHP

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Dokumenty

StáhnoutPDF - 293.4 KB