Preskúmanie spotrebiteľského práva EÚ – Nová dohoda pre spotrebiteľov

Aktualizácia pravidiel týkajúcich sa práv spotrebiteľa; príslušné smernice, kontrola vhodnosti, verejná konzultácia a výsledky, Nová dohoda pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľské zmluvné právo

Právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa týkajúce sa otázok zmluvného vzťahu medzi podnikom a koncovým zákazníkom, ako je právo na odstúpenie od zmluvy, záruka a neprijateľné zmluvné podmienky

Unfair commercial practices law

EU legislation to protect consumers. Price indication and unfair commercial practices directives

Travel and timeshare law

EU laws on package travel and timeshare contracts.

Smernica o súdnych príkazoch

Smernicou o súdnych príkazoch sa zabezpečuje ochrana kolektívnych záujmov spotrebiteľov na vnútornom trhu.

Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa

O právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa porušovania pravidiel na ochranu spotrebiteľa v prípadoch, keď sa obchodník a spotrebiteľ nachádzajú v rôznych krajinách.