Sadržaj stranice

O uredbi

Uredbom (EU) 2017/2394 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004  (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) utvrđuje se okvir za suradnju kako bi se nacionalnim tijelima iz svih zemalja Europskog gospodarskog prostora omogućilo da zajednički riješe pitanja kršenja pravila o zaštiti potrošača u slučajevima kada trgovac i potrošač imaju poslovni nastan odnosno borave u različitim zemljama.

Nacionalna tijela zajedno čine europsku mrežu za provedbu propisa, „mrežu za suradnju u zaštiti potrošača”

Nacionalna provedbena tijela imaju snažne ovlasti za suzbijanje nezakonitih praksi i identificiranje nepoštenih trgovaca. Mogu zatražiti informacije od upravitelja domena i banaka radi otkrivanja identiteta odgovornog trgovca, obavljati probne kupnje primjerice radi provjere geografske diskriminacije ili poslijeprodajnih usluga te kako bi naložili hitno ukidanje stranica kojima je svrha prijevara.

Europska komisija koordinira suradnju među tim tijelima kako bi osigurala dosljednu primjenu i provedbu zakonodavstva o pravima potrošača na cijelom jedinstvenom tržištu. Može upozoriti mrežu za suradnju u zaštiti potrošača i koordinirati provedbene mjere na razini EU-a kako bi se suzbile prakse koje štete velikoj većini potrošača u EU-u. Nadležna tijela mogu prihvatiti obvezu koju su predmetna poduzeća preuzela da će ispraviti svoje prakse te osigurati pravne lijekove i naknadu štete pogođenim potrošačima. Stupanjem na snaguDirektive o izvršavanju i modernizaciji potrošačkog prava sankcija bi mogla dosegnuti najmanje 4 % prometa poduzeća u predmetnim državama članicama.

Popis tijela za suradnju u zaštiti potrošača, jedinstvenih ureda za vezu te imenovanih tijela i subjekata koji izdaju vanjska upozorenja dostupan je na internetskoj stranici  Consumer Protection Cooperation Network.

 

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 390.6 KB